Du học Thái Lan – Đại học Chulalongkorn

Trong vòng gần hai mươi năm của nửa  đầu thế kỷ 20, đây là cơ sở duy nhất trong nước đào tạo ở trình độ cấp cao. Khuôn viên của trường rộng 200 héc ta, tọa lạc ngay tại trung tâm Bangkok, ngay cạnh những phố mua bán và những văn phòng hiện đại.

Đại học có hơn 300 chương trình học thuộc gần 20 khoa khác nhau và 16 trường và học viện và chuyên biệt. Đội ngũ giảng dạy và nhân viên ở đây gần 3.000 người với gần 30.000 sinh viên. Ngoài phòng thí nghiệm hiện đại và những phương tiện phục vụ cho giảng dạy và học tập, trường còn có một sân vận động với 10.000 chỗ ngồi. Thư viện của trường có gần 1 triệu bản sách cùng với các loại báo chí, đĩa CD-ROM và các loại tư liệu nghe nhìn khác.

Từ lâu Chulalongkorn đã nổi tiếng về sức đào tạo ở cấp độ đại học. Trong những năm gần đây, trường này lại có sự phát triển nổi bật về số lượng sinh viên ở cấp trên đại học. Tỉ lệ giữa con số gần 10.000 sinh viên trên đại học với con số gần 20.000 sinh viên đại học đã cho thấy sự phát triển này.
Các khoa của :

Y KHOA

Cử nhân Khoa học về
Để tốt nghiệp với văn bằng này, sinh Viên cần thu thập được 142 tín chỉ, trong đó có 18 tín chỉ đại cương và 124 tín chỉ chuyên ngành.

Trong phần đại cương sinh viên sẽ học về các môn khoa học xã hội, nhân văn, khoa học cơ bản và toán, những môn học phổ thông và ngoại ngữ.

Chương trình chuyên ngành gồm 3 nhóm học phần: các môn khoa học cơ bản, các môn chuyên sâu và các môn nhiệm ý.

Phần khoa học cơ bản có 51 tín chỉ với các môn Thống kê Sinh học, Phép tính, Hóa Đại cương, Thực nghiệm Hóa học, Hóa Hữu cơ, Thực nghiệm Hóa Hữu cơ, Hóa Lý, Sinh học Đại cương, Thực nghiệm Sinh học Đại cương, Lý Đại cương, Thực nghiệm Lý Đại cương, Hóa Sinh trong Y khoa, Thực nghiệm Hóa Sinh trong Y khoa, Vi sinh Đại cương, Giải phẫu học, Thực nghiệm Giải phẫu, Luật Y và Y đức, Bệnh lý Cơ bản, Triết học, Vi tính trong y khoa, Thực hành vi tính. Phần chuyên sâu gồm 67 tín chỉ với các môn: Vi khuẩn Lâm sàng, Thực nghiệm Vi khuẩn Lâm sàng, Miễn dịch học, Vi rút học và Nấm học, Ký sinh học, Giun sán, Ký sinh Thực hành, Vi tính Y khoa, Quản trị Phòng thí nghiệm, Thực hành Thí nghiệm Lâm sàng, Tương quan Lâm sàng, Phương pháp Nghiên cứu Y khoa, Nghiên cứu Y khoa, Chuyên đề Y khoa, Hóa Lâm sàng, Kỹ thuật phân tích và Dụng cụ Hóa Lâm sàng, Hóa Lâm sàng, Thực nghiệm Hóa Lâm sàng, Thực hành Cơ bản Huyết học, Huyết học Lâm sàng, Thực nghiệm Huyết học Lâm sàng, Sự Đông máu, Thực nghiệm Đông máu, Phân tích Lưu chất Cơ thể, Thưc nghiệm Phân tích Lưu chất Cơ thể, Huyết học Lâm sàng Nâng cao, Thực nghiệm Huyết học Lâm sàng Nâng cao, Miễn dịch học Máu, Thực nghiệm Miễn dịch học Máu, Phân tích Dinh dưỡng, Điện tử trong Thực nghiệm Lâm sàng.

Phần nhiệm ý gồm 6 tín chỉ, chọn lựa trong các môn: Giới thiệu về Độc chất Môi trường, Phép phân tích Vấn đề trong Thực nghiệm Hóa Lâm sàng, Công nghệ và ứng dụng DNA Cơ sở, Nội tiết Sinh sản Phụ nữ, Polime Cơ bản và ứng dụng Polime Sinh học, Tổ chức và Quản lý Thực nghiệm Lâm sàng, Những Dị thường Huyết học trong bệnh AIDS, Phân tích Tự động trong Huyết học, Sức khỏe và Dinh dưỡng, Các Thành phần của Máu, Phóng xạ trong Đời sống, Chuẩn bị cho Các Thủ tục Chẩn đoán Phóng xạ.

Cử nhân Khoa học về Vật lý Trị liệu
Để tốt nghiệp với văn bằng này, sinh viên cần thu thập được 145 tín chỉ, trong đó có 18 tín chỉ đại cương và 127 tín chỉ chuyên ngành.

Trong phần đại cương sinh viên sẽ học về các môn khoa học xã hội, nhân văn, khoa học tự nhiên và toán, những môn học phổ thông và ngoại ngữ.

Chương trình chuyên ngành gồm 3 nhóm học phần: các môn khoa học cơ bản, các môn chuyên sâu và các môn nhiệm Phần cơ bản có 29 tín chỉ với các môn: Thống kê Sinh học, Giới thiệu về Máy tính và các Gói Thống kê, Phép tính, Hóa Đại cương, Thực nghiệm Hóa học, Sinh học Đại cương, Thực nghiệm Sinh học Đại cương, Lý Đại cương, Thực nghiệm Lý Đại cương, Hóa Sinh trong Y khoa, Thực nghiệm Hóa Sinh Y khoa.

Phần chuyên sâu có 95 tín chỉ với các môn: Rèn luyện Cơ thể qua Bơi lội, Rèn luyện Cơ thể qua Nhịp điệu, Cơ sở Tâm lý học Phát triển, Giải phẫu học Thần kinh, Vật lý Trị liệu Nhi đồng, Giải phẫu Cơ bản trong Vật lý Trị liệu, Thuật Chỉnh hình trong Vật lý Trị liệu, Sinh lý học trong Vật lý Trị liệu Thực nghiệm Sinh lý học trong Vật lý Trị liệu, Sản khoa trong Vật lý Trị liệu, Nguyên lý Chăm sóc Sức khỏe, Thuốc men trong Khoa học Y tế, Tâm thần học Cơ bản trong Vật lý Trị liệu, Giải phẫu học, Giải phẫu học ứng dụng, Mát xa & Vận động, Thể dục Trị liệu, Vận động học ứng dụng, Thuốc cho Vật lý Trị liệu, Sinh lý học về Thể dục, Điện Liệu pháp và Chẩn đoán bằng Điện, Những Nhân tố Vật lý trong Điều trị học, Vật lý Trị liệu trong Sản khoa, Vật lý Trị liệu trong Lão khoa, Vật lý Trị liệu cho Bệnh nhân Chỉnh hình, Lắp các Bộ phận Giả, Vật lý Trị liệu trong Nhi khoa, Các Hoạt động trong Đời sống Hàng ngày, Phương pháp luận Nghiên cứu trong Vật lý Trị liệu, Thực hành Vật lý Trị liệu, Quản lý trong Vật lý Trị liệu, Sự Bình phục về Y khoa, Vật lý Trị liệu cho các Bệnh nhân Tim – Phổi, Vật lý Trị liệu cho các Bệnh nhân Thần kinh, Những Dự án Chính trong Vật lý Trị liệu, Hội thảo Chuyên đề về Vật lý Trị liệu
Phần nhiệm ý gồm 3 tín chỉ của môn Nguyên lý và Thực hành về Thông tin Liên lạc Nhanh.

KHOA KIẾN TRÚC
Chương trình Cử nhân có các ngành học:
– Kiến trúc
– Kiến trúc Nội thất
– Kiến trúc Cảnh quan
– Thiết kế Công nghiệp
– Thiết kế Vải sợi
– Thiết kế và Trang trí Nội thất
– Thiết kế Đồ họa
– Thiết kế đồ Gốm
– Thiết kế Sản phấm

Chương trình Cao học có các chuyên ngành:
– Kiến trúc
– Quy hoạch Đô thị và Khu vực
– Phát triển Nhà ở
– Kiến trúc Cảnh quan
– Thiết kế Đô thị

Chương trình Tiến sĩ có chuyên ngành Quy hoạch Đô thị.
KHOA XÃ HỘI
Khoa này có các ngành:
– Thái Lan học
– Sử học
– Địa lý
– Khoa học Thư viện
– Anh văn
– Triết học
– Nghệ thuật Sân khấu
– Ngôn ngữ Phương Tây
– Ngôn ngữ Phương Đông
– Ngôn ngữ học
– Văn học So sánh

KHOA THƯƠNG MẠI VÀ KẾ TOÁN
Chương Trình Cử nhân
Chương trình Cử nhân Kế toán có các chuyên ngành:
– Kiểm toán
– Quản lý Kế toán
– Hệ thống Công nghệ Thông tin Kế toán
Chương trình Cử nhân Quản tri Kinh doanh có các chuyên ngành:
– Quản lý
– Hệ thống Thông tin Kinh doanh
– Tài chính & Ngân hàng
– Tiếp thị
– Quản lý kinh doanh Quốc tế
– Kế toán Quốc tế
Chương trình Cử nhân Khoa học Thống kê có các chuyên ngành:
– Thống kê ứng dụng
– Thống kê Lý thuyết
– Thống kê Toán học
– Công nghệ Thông tin Doanh nghiệp
– Bảo hiểm

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC 
Chương trình cao học Kế toán có các chuyên ngành:
– Kế toán
– Quản lý Kế toán
Chương trình cao học Quản trị Kinh doanh có các chuyên ngành:
– Quản trị Kinh doanh Chuyên nghiệp
– Quản trị Kinh doanh Lãnh đạo
Chương trình cao học Khoa học có các chuyên ngành:
– Công nghệ Thông tin Doanh nghiệp
– Phát triển Phần mềm Kinh doanh
Chương trình cao học Khoa học về Thống kê có chuyên ngành Thống kê.
Chương trình cao học Khoa học về Tài chính có chuyên ngành Tài chính.
Chương trình cao học Khoa học vể Bảo hiểm có chuyên ngành Bảo hiểm.
Chương Trình Tiến Sĩ
Chương trình Tiến sĩ Quản tri Kinh doanh có các chuyên ngành:
– Kế toán
– Kế toán Quốc tế.

KHOA KINH TẾ . 
Chương trình Cử nhân Kinh tế.
Chương trình Cử nhân mới của khoa Kinh tế được thiết kế để thúc đẩy sự hiểu biết quốc tế bằng cách cho sinh viên vừa theo nội dung kinh tế của khoa, vừa kiện toàn kỹ năng Anh ngữ của mình. Chương trình đặt trọng tâm vào cả những vấn đề quốc nội lẫn quốc tế. Tất cả các giờ học đểu được giảng dạy bằng tiếng Anh. Đây là một dạng chương trình quốc tế với mục tiêu là sự ưu tú và chất lượng.
Điều kiện tuyển sinh:
– Tốt nghiệp phổ thông trung học
– Qua kỳ thi sát hạch quốc gia
– Trình độ Anh ngữ với bằng TOEFL, IELTS hoặc bằng CU-TEP của Đại học Chulalongkoro.
Học phí.
Học phí cho sinh viên nước ngoài là 108.000 Bạt cho 1 học kỳ.

Chương trình Cao học Kinh tế
Mục tiêu chính của chương trình Cao học Kinh tế là đào tạo những nhà kinh tế chuyên nghiệp, có thể đóng góp một cách hiệu quả vào việc hình thành các chiến lược và chính sách của nhà nước. Trách nhiệm của nhà kinh tế kinh doanh trải rộng từ việc điều chỉnh giá cả và ra các quyết định về đầu tư đến việc hiểu biết sâu rộng về bối cảnh kinh tế quốc gia và các mô hình toàn cầu trong hoạt động mậu dịch, đến cả kỹ năng phân tích và năng lực làm việc phối hợp với chuyên gia trong các lĩnh vực khác.

Thủ tục Tuyền sinh
Sinh viên đăng ký vào chương trình này không cần phải qua đại học chuyên ngành kinh tế. Bằng cử nhân của bất kỳ ngành học nào là điều kiện tối thiểu về bằng cấp để nộp hồ sơ.

Những sinh viên tốt nghiệp đại học ở ngành khác sẽ theo một khóa học dự bị chuyên về kinh tế trước khi vào học kỳ đầu tiên. Khóa học cấp tốc kềo dài 150 tiết với các môn học như Toán, Thống kê, Kinh tế Vi mô, Kinh tế Vĩ mô, Kế toán. Điều kiện để đánh giá học lực là giấy tờ chứng nhận của những đơn vị có đủ tư cách pháp nhân để đánh giá quá trình học tập trước đây của ứng viên. Ngoài ra, về ngoại ngữ ứng viên được yêu cầu có bằng TOEFL với điểm tối thiểu là 500.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:
– Đơn xin học
– Học bạ ở cấp đại học
– Điểm thi TOEFL
– Lý lịch
– Hai thư giới thiệu của người có khả năng đánh giá năng lực của ứng viên
– Bản khai lý lịch làm việc và hoạt động ngoại khóa trước đây .
– 3 ảnh chân dung

Đối với ứng viên nước ngoài không có điều kiện liên lạc trực tiếp có thể theo thủ tục sau đây:
– Tải mẫu đơn từ trang web. http://www.econ.chula.ac.th/programme/mabe.htm (file ‘Appbusi.pdf), điền đầy đủ và gởi kèm các loại hồ sơ khác về văn phòng khoa:
Master of Arts in Business and Managerial Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University 5th Floor, Phayathai Road Pathumwan, Bangkok, Thailand
– Gởi lệ phí đăng ký (30 USD hoặc 1.000 Bạt)
– Gởi lệ phí bưu điện để nhà trường liên lạc (4 USD đối với châu á)

Thi tuyển:
Ứng viên sẽ thi tuyển với các nhóm môn sau:
– Toán và Thống kê
– Kinh tế Vi mô, Kinh tế Vĩ mô và Kinh tế Doanh nghiệp
– Tiếng Anh Kinh doanh

Phỏng vấn: Sau kỳ thi tuyển
Thời gian: có 2 chọn lựa cho sinh viên: học toàn thời gian trong vòng 1 năm hoặc học bán thời gian trong vòng 2 năm.

Học phí: toàn bộ học phí, trong đó bao gồm cả phí đăng ký, mẫu đơn, lệ phí tính cho từng dạng như sau:
– Toàn thời gian: 199.000 Bạt
– Bán thời gian: 349.000 Bạt

Cấu trúc Chương trình
– Chương trình toàn thời gian:
Chương trình được chia thành 3 kỳ. Sinh viên sẽ học 8 khóa cơ bản trong 2 kỳ đầu và kỳ thứ 3 dành cho việc viết luận văn tốt nghiệp và các môn học nhiệm ý.

– Chương trình bán thời gian: được chia thành 6 học kỳ và kéo dài trong 2 năm.Cả hai chương trình đều có các nhóm bộ môn với số lượng tín chỉ như sau:
Lý thuyết Kinh tế Cao cấp I: 3 tín chỉ
Lý thuyết Kinh tế Cao cấp II: 3 tín chỉ
Phương pháp Định lượng trong Phân tích Kinh tế 3 tín chỉ
Phân tích Chi phí và Tài chính 3 tín chỉ
Kinh tế học về Sản xuất và Quản lý Tiếp thị 3 tín chỉ
Kinh tế học về Quản lý Nguồn Nhân lực 3 tín chỉ
Tiền và Quản lý Tài chính trong Phát triển Kinh tế 3 tín chỉ
Phương pháp Nghiên cứu và Hội thảo trong Kinh tế học Kinh doanh và Kinh tế học Quản trị 3 tín chỉ

Các môn nhiệm ý:
Quản lý Kinh tế và Công nghiệp 3 tín chỉ
Kinh tế học về Quản lý Doanh nghiệp Quốc tế 3 tín chỉ
Đánh giá Dự án và Phân tích Tính Khả thi của Dự án 3 tín chỉ
Kinh tế học về Quản lý Rủi ro 3 tín chỉ
Lý thuyết về Đầu tư và Tài chính Quốc tế 3 tín chỉ
Những Chủ đề Đặc biệt về Kinh doanh và Kinh tế học Quản trị 3 tín chỉ
Nghiên cứu Cá nhân về Kinh doanh và Kinh tế học Quản trị 3 tín chỉ

Chương trình Cao học về Kinh tế và Tài chính Quốc tế 
Chương trình một năm này kết hợp kiến thức sâu rộng về những mặt kỹ thuật của kinh tế và tài chính thế giới cùng với phương pháp phân tích nền kinh tế toàn cầu và những lực lượng về kinh tế, luật pháp và chính trị hình thành nên sự cạnh tranh quốc tế.

Trong chương trình sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức về những bộ môn thuộc các lĩnh vực quan trọng trong kinh tế và tài chính quốc tế. Chương trình này khác với chương trình Cao học Kinh tế truyền thống ở nhiều điểm. Mục tiêu ở đây là đào tạo cho sinh viên các kỹ năng phân tích sâu một cách khôn ngoan và hiệu quả để hỗ trợ cho việc ra quyết định, mở rộng tầm nhìn trong phân tích kinh tế, có được những phương pháp kinh nghiệm trong nghiên cứu và sự đánh giá các chính sách của nhà nước ở tầm mức quốc tế.

Yêu cầu đốí với ứng viên
Ứng viên phải có bằng đại học và kiến thức tối thiểu về kinh tế, cùng với khả năng Anh ngữ. Kinh nghiệm làm việc và những hoạt động ngoại khóa là điều kiện ưu tiên để xét tuyển.

Hồ sơ.
Những giấy tờ sau đây được gởi kèm với mẫu đơn về văn phòng của Khoa:
– Ảnh
– Học bạ đại học
– Bản sao hộ chiếu
– Điểm TOEFL
– Thư giới thiệu của hai người có khả năng đánh giá năng lực của ứng viên
– Bản mô tả nguyện vọng, công việc và hoạt động hiện tại (không quá l trang A4)
– Phí đăng ký 800 Bạt hoặc 25 USD

Địa chỉ liên lạc:
M.A. Programme in International Economics and Finance (Room 507)
Faculty of Economics, Chulalongkorn University
Phaya Thai Road
Bangkok 10330 Thailand

Học phí.
Học phí và lệ phí cho mỗi học kỳ là 66.000 Bạt
Chương trình:
Chương trình gồm 1 năm học chia thành 3 học kỳ. Trong 2 học kỳ đầu sinh viên sẽ học tám khóa về các môn cơ bản và chuyên ngành. Học kỳ thứ ba dành cho việc làm luận án và học các môn nhiệm ý.

Các môn cơ bản và chuyên ngành:
Học kỳ 1 :
– Những Phương pháp Định lượng về Phân tích Kinh tế
– Lý thuyết Kinh tế Cao cấp I
– Lý thuyết Kinh tế Cao cấp II
– Tài chính Quốc tế

Học kỳ 2:
– Mậu dịch Quốc tế
– Ngân hàng Quốc tế và Thị trường Tài chính
– Kinh tế học về Đầu tư Quốc tế
– Phương pháp nghiên cứu và Hội thảo trong Kinh tế học và Tài chính Quốc tế
Các môn nhiệm ý:

Học kỳ 3:
– Kinh tế học Doanh nghiệp Quốc tế
– Luật về Kinh tế và Tài chính Quốc tế
– Kinh tế Chính trị về Quan hệ Quốc tế
– Lý thuyết về Đầu tư và Tài chính Quốc tế
– Toán Kinh tế
– Các Doanh nghiệp trong Kinh tế Quốc tế
– Kinh tế Nhà nước trong Kinh tế và Tài chính quốc tế
– Nghiên cứu Cá nhân về Kinh tế và Tài chính Quốc tế
– Những Chủ đề Đặc biệt trong Kinh tế và Tài chính Quốc tế

Chương trình Tiến sĩ
Mục tiêu của chương trình là đào tạo những chuyên gia nghiên cứu tầm nhìn quốc tế đáp ứng cho sự phát triển về kinh tế và xã hội theo hướng toàn cầu.

Trong chương trình này không có các khóa giảng dạy, nghiên cứu sinh được chỉ định làm việc với một giáo sư hướng dẫn để đánh giá quá trình nghiên cứu của mình. Cuối chương trình nghiên cứu sinh sẽ qua một kỳ thi sát hạch. Sau kỳ thi đó nghiên cứu sinh sẽ đăng ký đề tài luận án. Luận án này phải được hoàn tất để bảo vệ trong thời hạn 5 năm.

Chương trình nghiên cứu có tất cả 48 tín chỉ.

Điều kiện đăng ký:
– Ứng viên phải có bằng Thạc sĩ về Kinh tế
– Trình độ Anh ngữ ở mức tối thiểu 550 điểm TOEFL hoặc chứng chỉ khác ở mức tương đương
– Ứng viên phải xác định trước đề tài cho luận án sẽ bảo vệ sau này

Hồ sơ:
Những loại giấy tờ sau đây được nộp kèm với mẫu đơn:
– Học bạ của những cấp học trước đó (đại học và cao học)
– Hai thư giới thiệu của những người có khả năng đánh giá năng lực của ứng viên
– Đề tài nghiên cứu đề nghị (3 trang đánh máy khổ A4)
– Ảnh
– Bản sao hộ chiếu
Lệ phí đăng ký: 800 Bạl
Địa chỉ liên lạc:
Executive Secretary
Ph.D. Program in Economics, 5 th Floor
Faculty of Economics, Chulalongkorn University,
Phayathai Road, Bangkok 10330, Thailand

Học phí:
Học phí và lệ phí cho một học kỳ là 66.000 Bạt 1 Chương trình:
Nghiên cứu sinh sẽ nghiên cứu một trong 12 lĩnh vực sau đây:
– Lịch sử Kinh tế
– Kinh tế Chính trị
– Kinh tế học Quốc tế
– Kinh tế học Quốc gia
– Kinh tế học Y tế
– Kinh tế học về Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên
– Kinh tế học về Doanh nghiệp và Quản trị
– Kinh tế học về Phát triển
– Kinh tế học về Lao động và Nguồn Nhân lực Kinh tế học Tiền tệ
– Kinh tế học Định lượng
– Kinh tế học về Nông nghiệp và Nông – Doanh nghiệp

Lĩnh vực nghiên cứu này được thực hiện trong thời gian không dưới 2 học kỳ nhưng cũng không được quá 2 năm học trước khi nghiên cứa sinh dự kỳ thi sát hạch. Trong thời gian này nghiên cứu sinh phải nộp khóa luận mỗi năm ít nhất hai lần.

KHOA KỸ THUẬT
Khoa Kỹ thuật có nhiều ngành như Kỹ thuật Dân dụng, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Máy tính, v.v… Tất cả sinh viên học chung chương trình đại cương trong học kỳ đầu và bắt đầu chọn chuyên ngành từ học kỳ thứ hai. Đến năm cuối, mỗi sinh viên đều phải qua một khóa 6 tuần huấn luyện trong công nghiệp. Ở năm cuối của chương trình, việc thực tập trong phòng thí nghiệm cũng được đặc biệt chú trọng. Các sinh viên đều phải thực hiện đồ án trước khi ra trường với mục đích xây dựng kinh nghiệm như một kỹ sư thực thụ.

Chương trình đại cương gồm từ 58 đến 61 tín chỉ, trong đó chia ra:
Giáo dục Tổng quát 18 tín chỉ
Khoa học Cơ bản 21-24 tín chỉ
Khoa học Kỹ thuật Cơ bản 19 tín chỉ
Điều kiện nhập học:
– Có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học đạt yêu cầu của nhà trường
– Đạt điểm trong kỳ thi tuyển do Ban Tuyển sinh của Trường tổ chức
Các ngành học:
Kỹ thuật Hóa học
Chương trình Đại học trang bị cho sinh viên những môn học cơ bản về Lý, Hóa và Toán, cùng với những môn cốt lõi chuyên sâu về Kỹ thuật Hóa. Trong bốn năm học, sinh viên được học tất cả các môn cơ sở, đồng thời một số môn phụ cũng được chú trọng như Chất Xúc tác, Kiểm soát Quy trình và Kỹ thuật Hệ thống, polymer, Xử lý Hóa sinh, Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Chất bột.

Ngoài các môn về khoa học và kỹ thuật, chương trình còn có các môn về khoa học xã hội và nhân văn. Toàn bộ nội dung chương trình nhằm chuẩn bị sâu cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng để làm việc trong ngành công nghiệp, cho nhà nước hoặc học tiếp ở cấp độ sau đại học.

Chương trình Sau Đại học có 7 chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa dầu, Các Nguyên tắc Cơ bản về Kỹ thuật Hóa, Kiểm soát Quy trình và Kỹ thuật Hệ thống, Kỹ thuật Polymer, Kỹ thuật Hóa sinh, Công nghệ Chất bột và Xử lý Vật liệu, Kỹ thuật Hóa Môi trường và An toàn Qui trình.

Kỹ thuật Dân dụng 
Kỹ thuật Dân dụng được coi là môn học lâu đời nhất trong lĩnh vực kỹ thuật. Ngành này liên quan đến việc lên kế hoạch, phân tích, thiết kế và xây dựng các công trình dân dụng và cơ sở hạ tầng như nhà cửa, cầu, nền móng, đập nước và các cơ sở phục vụ giao thông. Kỹ thuật dân dụng được biết đến như một trong những nghề quan trọng cho sự phát triển và phồn vinh của đất nước.

Nghề kỹ thuật dân dụng có thể là bộ phận của nhiều tổ chức khác nhau. Ở Thái Lan, kỹ thuật dân dụng đóng vai trò chủ lực trong nhiều cơ quan như Vụ Xa lộ, Vụ Công trình Công cộng, Ban Quản lý Đô thị Bangkok, Điện lực Thái Lan, v.v… Trong khu vực kinh tế tư nhân có nhiều công ty liên quan đến xây dựng và cung ứng có nhu cầu về kỹ sư dân dụng. Kỹ sư ngành này cũng có thể làm việc cho các công ty tư vấn hoặc mở doanh nghiệp riêng của họ.

Địa chỉ liên hệ với Ngành Xây dựng của Trường:
Department of Civil Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University   Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330 Thailand

Ngành Kỹ thuật Máy tính
Chương trình Cử nhân
Chương trình cử nhân về Kỹ thuật Máy tính được trải khá rộng với nhiều mặt khác nhau về khoa học và kỹ thuật máy tính như thiết kế, phân tích, tổ chức và các ứng dụng của hệ thống máy tính. Nội dung học tập có thể chia ra 3 lĩnh vực chính:

1. Hệ thống Kỹ thuật số: thiết kế lô gích, vi xử 1ý, hệ thống máy vi tính, ngôn ngữ Assembly, cấu trúc máy tính, mạng máy tính, v.v…

2. Kỹ thuật Phần mềm Hệ thống: Thuật toán, Phần mềm Hệ thống, Ngôn ngữ Lập trình, Biên dịch, Các Hệ Điều hành.

3. Xử 1ý thông tin: Hệ thống Xử lý, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Phần mềm, Thông minh Nhân tạo, Hệ thống Quản lý Dữ liệu, Đồ họa Vi tính.

Chương trình:
Năm đầu sinh viên học theo chương trình đại cương của khoa Kỹ thuật. Từ học kỳ thứ ba, chương trình đi vào chuyên ngành máy tính với tổng số 145 tín chỉ.
Học kỳ 3: sinh viên học các môn như Phương pháp Lập trình, Cấu trúc Riêng biệt, Tổ chức Máy tính, Lô gích Máy tính Kỹ thuật số …
Học kỳ 4: Cấu trúc Dữ liệu, Tổ chức Hệ thống Thông tin, Phiên bản Thiết kế Kỹ thuật số, Toán Kỹ thuật Điện …
Học kỳ 5: Quản lý Kỹ thuật, Hệ Điều hành và Chương trình Hệ thống, Nguyên lý Ngôn ngữ Lập trình, Cấu trúc Hệ thống Máy tính…
Học kỳ 6: Hệ thống Phân phối Cơ bản, Phân tích Thiết kế Hệ thống, Mạng Máy tính, Phân tich Số …
Học kỳ 7: Kỹ thuật Phần mềm, Chuẩn bị Luận án Kỹ thuật Máy tính, Các môn Nhiệm ý…
Học kỳ 8: Luận án, Các môn Nhiệm ý.

Chương trình Cao học 
Sinh viên đăng ký phải có văn bằng cử nhân và đạt tiêu chuẩn của ứng viên cấp trên đại học.

Chương trình bao gồm hai khóa học không có tín chỉ, 24 tín chỉ các môn nhiệm ý và 12 tín chỉ thuộc phạm vi luận án.

Các khóa học không lấy tín chỉ bao gồm:
– Các Phướng pháp Nghiên cứu trong Kỹ thuật Máy tính
– Hội thảo về Kỹ thuật Máy tính
Các khóa học gồm các môn nhiệm ý:
Nhóm 1 : Khoa học Máy tính Lý thuyết
– Thuật toán Máy tính
– Lý thuyết Tính toán
Nhóm 2: Hệ thống Máy tính
– Hệ Điều hành
– Mạng Máy tính
– Cấu trúc Hệ thống Thông tin
Nhóm 3: ứng dụng Máy tính
– Ngôn ngữ và Biên dịch Lập trình
– Phân tích và Thiết kế Hệ thống
– Kỹ thuật Phần mềm
– Công nghệ Hướng Đối tượng
– Các Hệ điều hành Cơ sở Dữ liệu

Sinh viên phải lấy được ít nhất 3 tín chỉ trong mỗi nhóm trên. Số tín chỉ còn lại được chọn trong nhóm 4 với các môn: Kiểm toán các Hệ thống Máy tính, Cấu trúc Các Chương trình Máy tính, Hệ thống Máy tính và Xử lý Thông tin, Lập trình Hệ thống, Quản lý Dữ liệu, Kỹ thuật về Các Yêu cầu Phần mềm, Quản lý File, Những Chủ đề Nâng cao về Các Hệ Điều hành, Thiết kế và Phát triển Phần mềm, Phân tích và Đánh giá Sự Thực thi, Bảo vệ Hệ thống Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm Hướng Đối tượng, Đặc tả Phần mềm, Phương pháp luận về Kỹ thuật Phần mềm, Thiết kế Giao diện Người dùng, Xử lý Hình ảnh Kỹ thuật số, Thông minh Nhân tạo, Sự Giả lập Máy tính, Quản lý Mạng, Hệ thống và các Tiêu chuẩn Truyền thông Máy tính, Các Kỹ thuật Lập Mô hình Dữ liệu, Lưu trữ và Truy xuất Thông tin, Quản lý Trung tâm Công nghệ Thông tin, Điện toán Di động, Các Hệ thống Nhúng và Thời gian thực, Xử lý Đồng thời, ứng dụng Máy tính trong Các Doanh nghiệp, Điện toán Doanh nghiệp, Nghiên cứu Định hướng trong ứng dụng Máy tính, Những Chủ đề Nâng cao về ứng dụng Máy tính, Những Chủ đề Đặc biệt về Khoa học Máy tính, Phân tích Thuật toán, Các Phương pháp Tối ưu hóa, Quản lý Dự án Phần mềm, Phát triển Kỹ thuật Phần mềm Nâng cao, Thử nghiệm Phần mềm và Bảo đảm Chất lượng, Các Hệ thống Phân bố, Điện toán Song song, Rô bốt học, Nghiên cứu Máy móc, Mật mã học, Thiết kế bằng Máy tính trong các Hệ thống Kỹ thuật số, Thiết kế Không Đồng bộ, Thiết kế Cơ sở Dữ liệu Nâng cao, Các hệ Cơ sở Dữ liệu Đa chiều, Những Chủ đề Đặc biệt về Các Hệ thống Phân bố, Những Chủ đề Nâng cao về Kỹ thuật Phần mềm, Những Chủ đề Nâng cao về Thông minh Nhân tạo, Những Chủ đề Nâng cao về các Hệ Kỹ thuật số …
Việc nghiên cứu các môn này cùng với bản luận án sẽ được thực hiện trong 4 học kỳ.

Chương trình Tiến sĩ 
Chương trình này nhằm cung cấp cho nghiên cứu sinh khả năng nghiên cứu ở cấp độ quốc tế để trở thành những nhà nghiên cứu với mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ cho cả nhà nước và các khu vực công nghiệp. Những nghiên cứu sinh tốt nghiệp cũng có khả năng nghiên cứu và khám phá những kiến thức và công nghệ mới trong lĩnh vực kỹ thuật máy tính.

Yêu cầu tối thiểu:
– Ứng viên có bằng cử nhân phải tốt nghiệp khoa Kỹ thuật ở hạng 2 danh dự trở lên với điểm số tối thiểu là 3.25 trong thang điểm 4.
– Ứng viên có bằng Cao học phải tốt nghiệp khoa Kỹ thuật về Khoa học Máy tính, Vật lý,Toán hay các ngành tương đương.
Thời gian Nghiên cứu:
Nghiên cứu sinh với bằng Cao học sẽ thực hiện nghiên cứu trong vòng tối đa 5 năm.
Nghiên cứu sinh với bằng Cử nhân sẽ thực hiện nghiên cứu trong vòng tối đa 8 năm.
Chương trình:
Đối với nghiên cứu sinh có bằng cử nhân: 12 tín chỉ của các môn bắt buộc, trong đó có 4 hội thảo không lấy tín chỉ, 12 tín chỉ của các môn nhiệm ý và 48 tín chỉ về đề tài luận án, tổng cộng 72 tín chỉ.
Đối với nghiên cứu sinh có bằng cao học: 12 tín chỉ các môn nhiệm ý và 48 tín chỉ cho luận án, tổng cộng 60 tín chỉ.

12 tín chỉ bắt buộc gồm các môn: Lý thuyết Điện toán, Phân tích và Thuật giải, Các Phương pháp Tối ưu hóa, Các Hệ thống Số.

12 tín chỉ nhiệm ý gồm các môn: Quản lý Dự án Phần mềm, Phát triển Kỹ thuật Phần mềm Nâng cao, Thử nghiệm Phần mềm và Bảo đảm Chất lượng, Các Hệ thống Phân bố, Điện toán Song song, Rô bốt học, Nghiên cứu Máy móc, Thiết kế bàng Máy tính trong các Hệ thống Kỹ thuật số, Thiết kế Không Đồng bộ, Thiết kế Cơ sở Dữ liệu Nâng cao, Các hệ Cơ sở Dữ liệu Đa chiều, Những Chủ đề Đặc biệt về Các Hệ thống Phân bố, Những Chủ đề Nâng cao về Kỹ thuật Phần mềm, Những Chủ đề Nâng cao về Thông minh Nhân tạo, Những Chủ đề Nâng cao về các Hệ Kỹ thuật số …

Các môn học được phân bố trong 6 học kỳ đối với cả nghiên cứu sinh với bằng cử nhân và nghiên cứu sinh với bằng cao học.

KHOA DƯỢC
Chương trình Cử nhân
Nhiệm vụ chính của Khoa là đào tạo những dược sĩ cho nhu cầu quốc gia. Chương trình Cử nhân Khoa học về Dược với thời gian học 5 năm đã bắt đầu được thực hiện từ năm 1957. Năm học bao gồm 2 học kỳ và một khóa hè với hệ thống tín chỉ, mỗi tín chỉ tương đương 15 giờ học. Để đạt được học vị này sinh viên cần lấy được 188 tín chỉ cùng với 500 giờ thực tập. Nội dung chương trình được chia thành 3 phần chính: giáo dục đại cương (30 tín chỉ) các khoa học chuyên ngành về dược (140 tín chỉ) và 18 tín chỉ cho từng nhánh chuyên ngành bao gồm các lĩnh vực như bệnh viện và dược lâm sàng, hiệu thuốc cộng đồng và quản trị hiệu thuốc, hiệu thuốc y tế công cộng, công nghệ dược, các nguyên lý về nghiên cứu và phát triển dược phẩm.

Chương trình Cao học và Tiến sĩ 
Mục tiêu của chương trình là đào tao những người có học vị Cao học và Tiến sĩ trong Công nghệ Dược phẩm với khả năng nghiên cứu cao hơn, có năng lực sáng tạo, theo đuổi những hướng mới, phân tích và giải quyết những vấn đề phát sinh trong ngành công nghiệp dược và các ngành liên quan, tiến hành những nghiên cứu trong lĩnh vưc thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm hay các loại thực phẩm có dược tính.
Điều kiện Tối thiếu:
Các ứng viên phải hội đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn và ngoại ngữ:
Ứng viên Cao học:
– Có bầng Cử nhân Dược, hoặc Cử nhân Khoa hoc với điểm số tối thiểu 2.75 (theo hệ điểm Thái Lan)
– Có bằng TOEFL với điểm tối thiểu là 500.
Ứng viên Tiến sĩ:
– Có bằng Cử nhân Dược, hoặc Cử nhân Khoa học với điểm tối thiểu là 3.26.
– Có bằng Cao học Dược, hoặc bằng Cao học Khoa học với điểm tối thiểu 3.5.
– Có bằng TOEFL với điểm tối thiểu là 500.
Thời gian học:
Thời gian học khoảng 2 năm cho cấp Cao học và khoảng 3 đến 5 năm cho cấp Tiến sĩ.
Học phí.
Học phí cho một học kỳ là 105.000 Bạt. Nếu việc nghiên cứu được tiến hành tại nước ngoài, lệ phí bổ sung được tính: 400.000 Bạt/ 4 tháng.
Các Ngành học:
Khoa Dược của Trường được chia ra các ngành học như sau: Hóa Dược
– Dược lý
– Bào chế thuốc
– Nghiên cứu Nguồn gốc Tự nhiên của Thuốc Thực vật Dược phẩm
– Công nghiệp Dược phẩm
– Hóa Sinh
– Vi sinh
– Sinh lý
– Hóa Thực phẩm
– Dược Lâm sàng
– Dược Xã hội
– Quản trị Dược

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tuyển sinh:
Việc thi tuyển do Bộ Đại học hoặc Khoa Khoa học Tự nhiên của Đại học Chulalongkorn tổ chức.
Đánh giá Học lực:
Sinh viên theo học tại Khoa được đánh giá học lực sau mỗi học kỳ. Thang điểm xếp loại được quy định như sau:

Loai.                               Trình đô                                              Điểm số
A+                                   Xuất sắc                                              4,0
B+                                   Rất giỏi                                                3,5
B                                     Giỏi                                                      3,0
C+                                   Khá                                                      2,5
C                                     Trung bình                                           2,0
D+                                   Yếu                                                      1,5
D                                     Rất yếu                                                1,0
F                                      Rớt                                                       0,0
Tình trạng Sinh viên:
Sinh viên sẽ được xếp vào hai diện căn cứ theo điểm số.
– Sinh viên diện bình thường: là sinh viên mới nhập học hoặc có điểm trung bình tích lũy từ 2,0 trở lên.
– Sinh viên diện thử thách là những sinh viên có điểm trung hình tích lũy từ 1,50 đến 1,99.
Tốt nghiệp:
Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi đã đăng ký theo học ít nhất 7 học kỳ, đạt tất cả các yêu cầu của nội dung chương trình và có điểm trung bình tích lũy tối thiểu là 2,00
Sinh viên được công nhận tốt nghiệp hạng 2 danh dự khi đáp ứng tất cả các yêu cầu trong nội dung 8 học kỳ và có điểm trung bình tích lũy tối thiểu là 3,25, trong đó không có môn nào bị rớt.
Sinh viên được công nhận tốt nghiệp hạng nhất danh dự khi đáp ứng tất cả các yêu cầu trong nội dung 8 học kỳ và có điểm trung bình tích lụy tối thiểu là 3,60, trong đó không có môn nào bị rớt.
Các ngành:
Khoa Khoa học Tự nhiên có các ngành học:
– Hóa Sinh
– Sinh học
– Thực vật học
– Công nghệ Hóa học
– Hóa học
– Công nghệ Thực phẩm
– Khoa học Đại cương
– Địa chất học
– Hải dương học
– Khoa học Vật liệu
– Toán
– Vi sinh vật
– Khoa học Nhiếp ảnh và Công nghệ In ấn
– Vật lý

CHUƠNG TRÌNH QUỐC TẾ
Chương trình Quốc tế được giảng dạy toàn bộ bằng tiếng Anh, dành cho sinh viên nước ngoài. Ở Đại học Chulalongkorn có những khoa có chương trình này với các cấp độ như sau:
Cấp Đại học
Khoa Thương mại và Kế toán
Bộ môn Quản lý Kinh doanh Quốc tế – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Khoa Xã hội
Bộ môn Thái Lan học – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Chứng chỉ
Khoa Kinh tế
Bộ môn Kinh tế Y tế – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Chứng chỉ
Khoa Y
Các bộ môn: Giáo dục Y khoa, Nội khoa Tổng quát, Bệnh Truyền nhiễm, Huyết học, Nội tiết, Da liễu, Giải phẫu Thực hành, Sản khoa và Bệnh Phụ sản, Sinh sản và Kế hoạch hóa Gia đình, Vật ký sinh, X-quang Thần kinh Nhiệt đới, X- quang Liệu pháp, Gây mê, Giải phẫu Chỉnh hình Lâm sàng, Thực hành Y khoa Cộng đồng, Quản lý Bệnh viện Cộng đồng, Bệnh lý học Tử thi, Bệnh lý học Thần kinh, Bệnh lý học Tim mạch, Giải phẫu Nhãn khoa Tổng quát, Tai Mũi Họng.
Bằng cấp tốt nghiệp cho tất cả những bộ môn trên: Chứng chỉ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Bộ môn Triển vọng Thái Lan – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Chứng chỉ
Cấp Cao học 
Trường Cao học
Bộ môn Âu Châu học – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Cao học
Khoa Xã hội
Bộ môn Thái Lan học – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Cao học
Khoa Y
Bộ môn Phát triển Y tế – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Cao học
Khoa Sư phạm
Bộ môn Quản lý Giáo dục Cao cấp – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Văn bằng Giáo đục Cao cấp
Khoa Luật
Bộ môn Luật Kinh doanh – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Cao học
Trường Dầu mỏ và Hóa dầu
Các bộ môn: Khoa học Polymer, Công nghệ Hóa dầu – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Cao học
Khoa Kinh tế
Các bộ môn: Kinh tế và Tài chính Thế giới, Kinh tế Y tế, Kinh tế Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường, Kinh tế Kinh doanh và Quản lý – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Cao học
Khoa Kỹ thuật
Các bộ môn: Kỹ thuật Hóa dầu, Kỹ thuật Hệ thống Chế tạo, Quản lý Kỹ thuật – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Cao học
Trường Y tế Cộng đồng
Bộ môn Phát triển Hệ thống Y tế – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Cao học
Học viện Quản trị Kinh doanh Sasin
Các bộ môn: Chương trình Quản lý, Quản trị Kinh doanh Loại bằng cấp tốt nghiệp: Cao học
Bộ môn: Quản lý Nguồn Nhân lực – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Văn bằng Cao cấp về Quản lý Nguồn Nhân lực.
Cấp Tiến sĩ
Khoa Kinh tế
Bộ môn Kinh tế học – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Tiến sĩ
Khoa Thương mại và Kế toán
Bộ môn Quản trị Kinh doanh – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Tiến sĩ
Trường Dầu mỏ và Hóa dầu
Các bộ môn: Khoa học Polymer, Công nghệ Hóa dầu – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Tiến sĩ
Khoa Khoa học Tư nhiên
Bộ môn Khoa học Máy tính – Loại bằng cấp tốt nghiệp: Tiến sĩ

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>