Du học Thái Lan – Đại học Nakhon phanom

Hiện tại, trường có cơ sở chính tại số 330 Đường , , , 48000. Trường có những khoa và viện sau:

  • Khoa Quản trị Kinh doanh và Khoa học Thông tin
  • Khoa Nghệ thuật và Khoa học
  • Cao đẳng Giáo dục Cộng đồng Nawa
  • Cao đẳng Nông nghiệp và Công nghệ Nakhonphanom
  • Cao đẳng Y tá Boromarjonani, Nakhon Phanom
  • Cao đẳng Kỹ thuật Nakhonphanom
  • Cao đẳng Du lịch và Dịch vụ
  • Cao đẳng Máy bay Quốc tế
  • Viện Nghiên cứu và Phát triển
  • Viện Nghiên cứu Đông Dương


Liên kết giữa trường ĐH Hà Tĩnh và trường ĐH Nakhon Phanom

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>