Du học Thái Lan – Đại học Phật giáo Mahamakut

là truyền thống cổ xưa nhất vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay. Hoàng đế Asoka đã truyền bá truyền thống này từ ra thế giới trong thế kỷ thứ 3 trước kỷ nguyên Tây lịch. Qua hàng thế kỷ, truyền thống Theravada đã trở thành nền tảng triết lý căn bản cho nền văn minh châu Á, và truyền bá khắp nơi trên thế giới.

Do quá trình toàn cầu hóa dẫn đến sức mạnh của nền công nghệ hiện đại đã tích cực góp phần vào việc truyền bá tất cả mọi truyền thống Phật giáo nhanh chóng hơn, nên những nguyên lý của Phật giáo đã ảnh hưởng hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống hiện đại, từ giáo dục đến giải trí.

Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm là ảnh hưởng của Phật giáo Theravada, mà có thời đã chiếm ưu thế trên thế giới so với các truyền thống Phật giáo khác, gần đây bị lu mờ phần nào bởi sự vươn lên và sự phổ biến rộng rãi của truyền thống Phật giáo Đại thừa và Kim Cương thừa.

Vấn đề này đặt ra cho các nhà nghiên cứu câu hỏi về phương pháp đang được truyền bá của Phật giáo Theravada, từ đó tìm ra nguyên nhân thiếu thành công trong công cuộc truyền bá truyền thống này.

Khi ra nước ngoài, các nhà truyền giáo Theravada nguyên quán Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan đã nỗ lực xây dựng các tự viện trở thành những trung tâm văn hóa, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh cho cộng đồng sắc tộc của họ hơn là hướng đến việc truyền bá Phật giáo Theravada cho cư dân bản địa của quốc gia đó.

Thế giới hiện đại được miêu tả là thế giới phẳng, nhưng sự thật của vấn đề này như thế nào?

Để thảo luận những vấn đề mà Phật giáo Theravada đang phải đối mặt và gặp trở ngại đối với công tác hoằng pháp trong thế giới ngày nay, đã mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia thảo luận chủ đề “Truyền bá Phật giáo Theravada trong thế kỷ 21”.

Trong số các chuyên gia, nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới tham dự hội nghị quốc tế này có Giáo sư Tiến sĩ Richard Gombrich – sáng lập Trung tâm Phật học Oxford (Anh quốc), Tiến sĩ Keshab Shakya – nhà nghiên cứu Phật học Nepal; Thượng tọa Giáo sư Tiến sĩ Dhammapiya – giáo sư Đại học Truyền bá Phật giáo Theravada Việt Nam, Tiến sĩ Titus Leber – nhà văn Áo, đạo diễn điện ảnh và người sáng tạo truyền thông đa phương tiện, Tiến sĩ Gregory Sharkey SJ – giáo sư nghiên cứu tại Đại học Boston (Hoa Kỳ) và là tiến sĩ Đông phương học từ Đại học Oxford, Tiến sĩ Dion Oliver Peoples – giảng viên Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (Thái Lan), và Thượng tọa Tiến sĩ Anil Sakya, giảng viên .

Truyền thống Phật giáo Theravada đang bị suy yếu trong thiên niên kỷ mới? Hội nghị đặc biệt này chắc chắn sẽ để lại một dấu chấm hỏi cho tất cả Phật tử Theravada suy niệm.

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>