Coktail Siam Sunray

Thưởng thức Coktail Siam Sunray nổi tiếng của Thái Lan

Có những món coktail đặc trưng cho từng quốc gia như Singapore Sling ở Singapore, Pina Colada ở Puetro Rico qua Manhattan ở New York đến Mojito ở La Habana thì có một món không thể không nhắc đến là món coktail của Thái Lan. Lần du lịch Thái Lan kế tiếp, bạn hãy nhớ