quốc tế

Du học Thái Lan – Đại Học Quốc Tế Assumption

Trường có 2 cơ sở là Hua Mark và Bang Na campus với cơ sở vật chất hiện đại. Hua Mark campus đặt tại trung tâm thủ đô Bangkok. Bang Na campus cách trung tâm Bangkok không xa, cơ sở lớn hơn 20 lần so với Hua Mark campus, Cả hai cơ sở học đều

Du học Thái Lan – Trường Mission College

Trường Mission College là một trong 90 trường Đại học quốc tế dân lập thuộc tổ chức các trường Đại học dân lập Adventist College hoạt động khắp thế giới. Du học Thái Lan bằng cấp tiêu chuẩn quốc tế – cơ hội chuyển tiếp Vương quốc Thái Lan – Đất nước xinh đẹp rất